Точно 2388 души без работа повече в Русенска област са регистрирани в Бюрото по труда спрямо същия месец на миналата година. Общият брой на регистрираните безработни е 7976. Добрата новина е, че спрямо предходния месец юли броят им намалява с 476.
Най-високо е равнището на безработица във Ветово - близо 26%. След него се нареждат Борово с 24% и Ценово с малко под 20%. Традиционно най-ниско е нивото в Русе - 5.3%, сочат официалните данни.
Иначе през август работа са започнали 754 души и в сравнение със същия месец на 2019 година, когато коронавирус и пандемия звучаха по-скоро митологично, има сериозен ръст от близо 57% на открилите работно място. Най-много персонал е нает в преработващата промишленост - 28.5%, след това се нареждат търговията и ремонтът на автмобили - 15%. 
Общо 539 работни места са заявени на борсата. Най-много свободни позиции са открити в преработващата промишленост, образованието и търговията, а професиите, които се търсят, са учител, технически сътрудник, шивач и машинен оператор.