Обществената поръчка на Русенския университет „Инженеринг за изграждане на учебно-изследователски комплекс за нуждите на учебната и научна дейност на РУ „Ангел Кънчев“ с прогнозна стойност от апетитните 5.4 милиона лева /с ДДС/ стигна до спор пред Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/. Причината - недоволството на отстраненото от процедурата обединение „Русе 2020“ и обявяването за победител на „Роан 90“ ООД с 91 точки.
Според решението на комисията от 20 август, подписано от ректора проф.Христо Белоев, жалващото се обединение не е предоставило задължителните документи за своето създаване.

Открити са и различни пропуски в офертите на дружествата в него, между които липсващи данни за застраховка, вписване в търговски и професионален регистър. Иначе в обединението усилия са впрегнали „Линк-Русе“ ЕООД, „Ес джей строй“ АД /правоприемник на добре известната в Русе „Крис Груп“/ и „Строй комерс“ ЕООД.
В процедурата участие е взела и трета фирма - „Парсек груп“ ЕООД, която е класирана на второ място с 86.80 точки. Оценяването на кандидатите е ставало по критерий цена-качество в съотношение 70:30.
Поръчката предвижда проектиране и изграждане на нов комплекс, който ще се състои от двуетажна сградата с 3 тела в Г-образна конфигурация. Това ще са фоайе с частична галерия, учебен блок и лаборатория. Теренът, на който ще се появи центърът, предстои да бъде разчистен. В момента там се намират метални гаражи, 2 халета „холандски“ тип и корпус 27, които ще бъдат съборени, става ясно от публичната документация. Идеята е проектът да се реализира за срок от 17 месеца.