Две станции за измерване на качеството на въздуха поставиха вчера в дворовете на училищата „Олимпи Панов“ и „Алеко Константинов“. Предстои те да бъдат тествани. Основната им цел е да показват нивото на фини прахови частици покрай настъпващия отоплителен сезон и затова са монтирани в райони, където по проект предстои отоплителните уреди да бъдат подменени. Възможно е станциите да бъдат надградени с монтиране на допълнителни анализатори, които отчитат органични замърсители.