Такава бе темата на провелия се в Русе семинар, в рамките, на който бяха представени интелектуалните продукти на проекта „E-STEAM - Equality in Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics“, финансиран по програма „Еразъм +“ на ЕК. Той е един от осемте, по които ПЧСУ „Леонардо да Винчи“ активно работи.  
Замисляли ли сте се, защо имената на някои професии нямат женски род? Срещат се само пилоти, инженери, лекари, архитекти и още, и още ... А жените отдавна са доказали, че са достатъчно добри и в тези професии. И въпреки това стеретипите са наложили отношението към жените, които мечтаят за такава квалификация. И за да не бъдат сочени като неподходящи, и за да се засили интересът към STEM областта, схватката със стереотипите трябва да започне още с осъзнаването на децата и най-подходящата за това среда е училището.
Целта на E-STEAM бе, учителите да бъдат подпомогнати с подходяща методика и материали за възпитаване на „Равенство в науката, технологиите, инженерството, изкуството и математиката“, своеобразна подготовка на всички желаещи да нагазят в STEM областта. Водещата идея бе, все повече момичета бъдат привлечени и заинтересовани от кариера в областта на STEM. 
В събитието взеха участие преподаватели от училището и Русенския университет, както и успешни дами, всяка професионалист в своята област. Именно те бяха живия STEM пример, допуснаха близо до себе си младите и ги вдъхновиха, споделяйки опит и постижения. 
Работната програма на семинара включваше тематични презентации, свързани с установяването и справянето със стереотипите в професионалната реализация на момичетата в STEM областта. Основните акценти бяха: представяне на обучителната и менторски програми, разработената обучителна онлайн платформа за учители и университетски преподаватели, връзката средно-висше образование и пазара на труда в STEM областта.