35 оплаквания за неприятни миризми, нерегламентирано хвърляне на отпадъци, запалени сметища и птици в безпомощно състояние на територията на община Русе са получени за целия месец август в Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/. За сравнение, преди ден стана ясно, че само за едно денонощие инспекцията е сигнализирана от над 30 граждани за тежки миризми и зловония във въздуха, заради което от вчера започна обстойна извънредна проверка в „Монтюпе“.
207 обекта са били проверени за изтеклия месец, като повечето от тях - 139, са били посетени извънредно. Издадени са 83 предписания е 13 акта,  съставени са и 7 наказателни постановления на стойност 21 200 лева.
Няма отчетени превишения на нивата на фини прахови частици, нито на органични замърсители от пункта за собствен мониторинг на „Монтюпе“, сочи още месечната справка на РИОСВ.