Паякът ще прибира неправилно паркирани автомобили и след края на работното време, както и в събота и неделя. Това ще е един от ефектите от новия график за работа на служителите от общинското специализирано звено „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност“, който е в сила от днес.
Освен това ще се следи за за незаконно изхвърляне на отпадъци и прояви на вандализъм в „непокритите“ досега часове.