Кой е този човек? Какъв е? Защо има тук паметник?
Тези въпроси си задават гости на града, които в летните горещини предпочитат за разходки Парка на младежта. Срещу сградата на Английската гимназия погледите им се спират на внушителния паметник на Любен Каравелов, който обаче стои почти напълно анонимен. 
Хората се питат кой е този мъж с разтворената книга на коленете, а особено пък младите изобщо не знаят коя е тази личност, на която е посветен такъв голям и красив паметник, казва русенецът Томислав Русев. Той специално обиколил от всички страни монумента, но така и не открил никакъв знак, който да подсказва, че брадатият мъж е един от най-величавите умове на предосвобожденската епоха. 
При внимателен оглед се забелязва, че на постамента на внушителната фигура личат следи вероятно от плочка с имената на автора на „Българи от старо време“, „Отечество любезно“ и „Хубава си, моя горо“. Факт е обаче, че в момента нищо не посочва коя е тази личност, разположена на централно място в парка. 
Отстрани долу е издялано името на автора - това е румънският скурптор с български корени Борис Караджа, както и годината, в която той е завършил паметника: 1977. Да се беше сетил Караджа да издялка и името на Каравелов - че и днес да се знае как се казва достолепният мъж в русенския парк.