Управителят на „Спортни имоти“ Борислав Рачев да смени шефът на общинския антикризисен отдел Спасимир Димитров като представител на Общината в Съвета на директорите на „Арена Русе“, предлага председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев. Промяната ще бъде разгледана на насроченото за 16 септември общо събрание на дружеството, стопанисващо спортната зала. В него Община Русе е миноритарен акционер с 49% от капитала, а останалите 51% са на „Национална спортна база“ ЕАД.
Представители на Община Русе в Общото събрание на дружеството са съветниците Биляна Кирова, Бедрос Пехливанян, Орлин Дяков, Митко Кунчев, Елеонора Николова и Дилян Саманджиев.