Община Русе да запълни дупката между приходите и разходите на „Общински транспорт Русе“ ЕАД, като увеличи капитала на дружеството с 1,125 млн. лева. Това предлага кметът Пенчо Милков на общинските съветници за обсъждане на предстоящата сесия.
Регистрираният капитал на „Общински транспорт Русе“ ЕАД ще се увеличи от 1,176 млн. лева на 2,301 млн. лева, като бъдат опростени 874 339,29 лева по текущ заем от Общината за дружеството и бъде направена реална парична вноска от 250 660,71 лева.
Според изпълнителния директор на фирмата Александър Георгиев, парите ще бъдат използвани за зимна подготовка на машините, части и консумативи за контактната мрежа, прединвестиционно проучване за проектиране на новото депо, закупуване на нова обслужваща техника, за допълнителни разходи за дейността, породени от променената организация на движението до приключване на ремонта на Сарайския мост и за изчистване на натрупани задължения, свързани с работни заплати, осигуровки, ток и наем. 
Георгиев настоява и за последващи вноски за увеличаване на капитала от Община Русе, която през март 2021 г. трябва да налее още 1 млн. лева, а година по-късно - още 1,63 млн. лева. Според него увеличеният до 5 млн. лева капитал ще увеличи шансовете му дружеството да бъде одобрено за бенефициент по програмите от новия програмен период и ще даде възможност за сключване на договор за кредит тип овърдрафт. Допълнителните пари ще подпомогнат и успешното завършване на проекта по Оперативна програма „Околна среда“ за закупуване на новите електробуси и тролейбуси, проектирането на новото депо и други проекти. Всички тези хубави неща ще струват на русенските данъкоплатци още 3,83 млн. лева в следващите две години.