Консорциум „Русе Чистота 2020“ ДЗЗД поведе спор пред Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ за поставения на първо място победител в голямата обществена поръчка „Обществена хигиена, снегопочистване и зимно поддържане на териториите за обществено ползване“ на стойност 5 416 665 лева без ДДС „Нелсен - чистота“ ЕООД. Решението за избор на печеливша фирма, подписано от зам.-кмета Димитър Недев, е от 17 август, като общо три дружества са подали своите оферти за участие в процедурата. 

Апетитната поръчка включва важни за града дейности, сред които чистене на улици и тротоарни площи, снегопочистване и зимно поддържане на улици, поддържане проводимостта на дъждоприемните шахти. Общата площ на инфраструктурата, която подлежи на поддържане, е сметната на 2 132 533 кв.м, като изрично се посочва, че границите на районите, в които се извършва дейността, се определят ежегодно със заповед на кмета на община Русе. Специално упоменато е, че през зимния сезон е задължително осигуряването на денонощни дежурства на хора и техника и постоянна връзка с дежурни служители в Общината.
Критерият, по който е избран победителят, е „най-ниска цена“, като „Нелсен“ е поставен на първо място със 100 точки, спорещият консорциум - на второ с 93.78 точки, а трети е „ЗМБГ“ АД с 86.91 точки, става ясно от документацията. Обединението от фирми, което е сезирало КЗК с жалба, включва софийските дружества „АЕС-Х“ ООД, „РТК“ ООД, „Екоресурс-Р“ ООД и варненската „Никман канал сервиз“ ЕООД.
Преди седмица кметът Пенчо Милков обяви, че варненската „Нелсен чистота“, която всъщност е собственост на „Титан“ - фирмата, чистила дълги години София и други градове в страната, е спечелила и друга поръчка - за сметоизвозване. По всичко личи, че същата фирма ще е ангажирана с хигиената на улиците и снепочистването.