Съединените щати стоят зад огромен брой кибератаки в света, както е видно от наличната статистика. Това ясно опровергава твърденията за предполагаема „тотална руска заплаха“ в информационното пространство, заяви заместник-секретарят на руския Съвет за сигурност Олег Храмов.

В интервю за „Аргументи и факти“ Храмов заяви, че Русия може да се противопостави на американската пропаганда, която я представя като източник на информационни заплахи.

“Анализ на докладите на водещи чуждестранни и руски компании, работещи в областта на информационната сигурност, показва, че най-голям брой компютърни атаки се извършват с помощта на информационната инфраструктура, разположена в САЩ”, каза той. “Освен това американците са водещи в статистиката за злонамерената активност със значителен марж: за 2016 – 2019 г. – от 40% до 75%, в зависимост от вида на вредните влияния”, добави заместник-секретарят на Съвета за сигурност.

Според Храмов „посоченият показател причислява на Русия от 2% до 7%“. “Тези данни, които не се афишират на Запад, но са достъпни в публичното пространство, ясно демонстрират на всеки здравомислещ човек несъответствието на тезата за тотална руска заплаха в киберпространството”, подчерта Храмов.

В същото време, според ФБР, в самите САЩ годишно се регистрират над 300 000 киберпрестъпления, които според различни оценки нанасят щети на американската икономика в размер от 57 до 109 милиарда долара, каза Храмов. “И ние настойчиво предлагаме на нашите чуждестранни партньори на държавно ниво да следват пътя на неполитизираното взаимодействие в борбата с компютърните атаки”, добави той.

Храмов припомни, че от руска страна Националният координационен център за компютърни инциденти осигурява редовен обмен на експертна информация за прояви на злонамерена дейност. “Показателно е, че броят на държавите, с които е организирано подобно взаимодействие, се е увеличил през 2019 г. от 116 на 146”, каза заместник-секретарят на Съвета за сигурност.

“Самият обмен на информация също нараства. Нашите партньори са изпратили повече от 12 000 заявки за злонамерена дейност във връзка с руските информационни ресурси, а около 8 000 такива искания са получени от други страни”, каза Храмов.