Къща с площ от 268 кв.м приютява Пламен и Таня Нуневи в Красен, става ясно от годишната декларация за придобито през 2019 година имущество, което народният представител е посочил пред Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/. Имотът, който според документи струва 159 000 лева и е купен чрез спестени през изминали години заплати, бе широко дискутиран от „доброжелатели“ на областния лидер и член на Изпълнителната комисия на ГЕРБ. Неведнъж бяха посочвани внушителните размери на луксозната къща, като очевидци я оценяваха на милиони.
Освен селската си резиденция Нунев посочва, че се е разделил с няколко имота през изминалата година - продал е 49 кв.м апартамент в Русе за 80 000 лева, както и части от нива в Острица за 10 644 лева. Декларира, че разполага с налични 22 000 лева, а други 50 000 лева държи на влог. Според документите трудовите му доходи за годината възлизат на 84 509 лева, а по други линии е получил 27 900 лева.
Колегата му депутат от ГЕРБ Андриан Райков декларира, че изплаща заедно със съпругата си два кредита за общо 72 300 лева. Трудовите му доходи възлизат на 66 796 лева, а тези на съпругата му - на 24 027. Отделно посочва, че е получил 27 900 лева.
Третият народен представител от ГЕРБ - Светлана Ангелова, декларира пред КОНПИ, че разполага с налични 7000 лева, остатък от ипотечен кредит в размер на 55 977 лева, както и трудови доходи от 77 777 лева и получени 27 900 лева по параграфа за представителни разходи като зам.-председател на социалната комисия.
Депутатът от ДПС Бюрхан Абазов посочва, че през изминалата 2019 година е придобил в съсобственост със съпругата си Зюмрюд 4 кв.м парцел в София на ул.“Братя Бъкстон“ безвъзмездно чрез констативен нотариален акт.  Декларира и продаден апартамент от 72 кв.м. във Варна  за 129 085 лева. В същото време народният представител е станал собственик на „Фолксваген Туарег“ за 10 100 лева. Според декларацията пред КОНПИ двамата имат налични парични средства в общ размер от 37 400 лева, както и три банкови влога - 285 408 лева, като основната част - 278 207 лв., са накуп в един депозит на името на депутата. Посочено е също, че са предоставили три заема на две фирми от 157 511 лева, както и ипотечен кредит на името на Абазова в размер на 84 828 лева, който е предсрочено погасен покрай продажбата на апартамента във Варна. 
Дамата изплаща и друг кредит - в размер на 3750 лева, като участва с дялове в 4 фирми - русенската „Деметра ЗС“ ЕООД, към която са две от предоставените в заем парични средства, както и в заличените търговци с адрес в София „А+М фармация“ ООД, „Хермес 09“ ЕООД и „Рабит Ц“ ЕООД.
Депутатът декларира трудови доходи в размер на 81 096, а на името на съпругата си - 11 837, от прехвърляне на права на всеки от тях са посочени по 64 542 лева, от земеделска дейност - 39 633, от рента - 3730, а от рента на нейно име - 22 427, по наследство - 7500, а за съпругата му - 4000 лева. Декларират и обезпечение от ниви в размер 300 000 лева в полза на Зюмрюд. 
Абазов посочва, че е имал две пътувания в Турция през годината, които са били за чужда сметка от физическо лице - на обща стойност 3700 лева.
Депутатът от БСП Георги Стоилов също е добавил имот на свое име през изминалата година - апартамент с площ 103 кв.м. в Русе на ул.“Цар Самуил“ чрез дарение. Декларира, че притежава налични 35 000 лева, но изплаща и два кредита на негово име и на името на съпругата му за общо 90 500 лева. Посочва, че неговите трудови доходи възлизат на 62 023 лв., както и получени други 24 205 лева, предвидени по правилника на Народното събрание. Посочва, че е бил наблюдател на парламентарните избори в Узбекистан, а за пътуване и съпровождащите го разходи в размер на 3500 лева е платила тамошната Централна избирателна комисия.
Колегата му Крум Зарков декларира влог от 12 000 лева и кредит в размер на 125 470 лева, близо 60 000 лева получени трудови доходи и други 24 205 лева.
Посочва също, че е пътувал два пъти на чужда издръжка през годината. Първият път за участие в конференция в Цавтат, Хърватия, а разходите от 1500 лева са платени от Фондация „Фридрих Еберт“. Участвал е и в програма на американското правителство за млади европейски лидери във Вашингтон, Сан Франциско, Канзас сити и Орландо. А разходите в размер на 13 142 лева били поети от бюджета на програмата.
Третият народен представител от БСП Добрин Данев декларира, че през последната година ползва под наем 60 кв.м апартамент в София в кв.“Мотописта“. Посочва депозит на името на съпругата му от 59 000 лева и предоставен от него заем на физическо лице за 11 000 лева. Според документите той е получил трудови доходи в размер на едва 7362 лева, а извън заеманата длъжност е взел 11 900. На името на съпругата му фигурират доходи от 49 000 лева. По разписани правила на Народното събрание е получил 4400 лева.
Депутатът от Обединени патриоти Искрен Веселинов посочва, че разполага с декларирани в предишни години налични 106 000 лева на негово име и на името на съпругата му, както и два депозита в общ размер от 88 627 лева. Заявява, че е придобил акции в „Русе комерс“ АД, купени за 89 810 лева, както и че съпругата му Христина е председател на Управителния съвет на клуб по конен спорт „Русе-Ендюранс“. Декларира трудови доходи в размер на 78 268 лева, плюс 30 000 лева получени по правилника за работа на Народното събрания. На името на съпруга му доходите възлизат на 7154 лева.