Вместо с 30-40% намаление в сметките за газ получаваме някакви стотинки. Това казаха за „Утро“ клиенти на „Овергаз“, които са шокирани от получените изравнителни сметки за периода август 2019 г. - март 2020 г. 
„След като месеци биеха тъпана как синьото гориво поевтинява със задна дата с 10-15 лева на мегаватчас, сега се оказва, че цената пада с някакви стотинки. От платените 711 лева ми връщат 11 лева, което прави 1,5%. „Огромното“ поевтиняване за януари е от 44,04 лева/Мвтч на 43,92 лева, тоест само с 12 стотинки. За февруари - с 18 ст., за март - с 16 ст.“, сподели абонат на газоразпределителното дружество.
„Утро“ потърси отговор на въпроса къде се разпиляха по веригата получените от „Газекспорт“ милиони и картината донякъде се изясни, но като много неща в нашата енергетика цялата истина продължава да тъне в мъгла.
Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ на няколко пъти шумно обяви решения за корекции в цените за отминали периоди, които наистина галеха ушите. За октомври доставната цена на газа бе намалена с 9,84 лева на мегават, за ноември - с 6,23 лева, декември - с 4,64 лева, януари - с 6,22 лева, февруари - с 10,23 лева, а през март - с цели 13,93 лева на МВтч. Не толкова шумно обаче се съобщават утвърдените цени на крайните доставчици като „Овергаз“, които са забутани на шеста страница в решенията на регулатора. И там виждаме, че в тези крайни цени намаленията с 4, 6, 10 или 13 лева на мегават ги няма. Например тържествено обявената цена от 30,10 лв./мвтч за март върви с утвърдена цена от 43,88 лева на „Овергаз Мрежи“.
Голямата част от разликата се дължи на фиксираната цена за достъп и пренос на газопреносната мрежа, но намалението на доставната цена трябва да се отрази и в крайната. Оказва се обаче, че се преизчислява единствено цената на доставките от „Булгаргаз“. А „Овергаз Мрежи“, който доставя газ за нашия регион, се снабдява и от други фирми - „Енемона Екогаз“ ООД, „Си Ен Джи Екогаз“ АД, „Девонгаз“ ЕООД и от „Ес Дий Проджект“ АД. За техните количества цената си остава същата. 
КЕВР е използвала момента и за да увеличи малко приходите на „Булгаргаз“. Прогнозните разходи за съхранение на природен газ (в хранилището „Чирен“) за 2020 г. са коригирани в посока нагоре. Цената включва и компонента за дейността „обществена доставка“ в размер до 2,5 на сто от средната цена - стойност на удоволствието да доставяме газ от държавна компания.