Девет пъти надвишаваща законната лихва на отпуснат заем, което е недопустимо и води до категорично неравноправие между отпускащия и получаващия кредита, стана една от причините състав на Районния съд да обяви недействителен договор за заем, издаден от фирма за бързи кредити.
Към датата на сключване на договора основният лихвен процент е 0.03% от което следва, че размерът на законната лихва е 10.03%, т.е. уговореният в договора за кредит годишен лихвен процент надвишава повече от 4 пъти законната лихва.

В настоящия случай договорената между страните лихва в размер на 98.52% годишно надхвърля 9 пъти законната, което е в нарушение на добрите нрави, тъй като надвишава драстично трикратния размер на законната лихва, пишат в мотивите си магистратите. Сочат и че липсва каквато и да е яснота около формирането на годишния процент на разходите.
Но това далеч не е единственото нарушение на закона - изтъкнато е, че в договора не са отразени условията за издължаване на кредита, между които погасителен план с размера, броя и периодичността на плащане на вноските.
Нарушено е и законовото изискване за минимален размер на шрифта, с който следва да бъде отпечатан договорът и всички негови елементи. Клаузите на договора не само трябва да бъдат формулирани по начин, който е достъпен за средния потребител, но и следва да бъдат напечатани с шрифт, който позволява лесното им прочитане и който не е твърде дребен, за да се избегне опасността той да бъде пренебрегнат от страна на потребителя, казва още съдът.
Става въпрос за отпуснат заем през юли 2014 година от „Профи кредит“ с главница 500 лева. Сметките показали, че общите задължения за теглилия сумата ще набъбнат до 2016 лева. Човекът погасявал вноските си до един момент, като успял да върне общо 554 лева, след което спрял да плаща, затова от дружеството поискаха съдът да го застави да се разплати с тях докрай. Вместо това обаче Районният съд на първа инстанция прецени, че кредитополучателят е поставен в неизгодна ситуация в противоречие със закона, затова няма основание да му се търсят начислени дългове. Преценено бе, че главницата - 500 лева, е единствената сума, която трябва да върне, а той вече го е направил и не дължи никакви лихви, такси и допълнителни начисления. Затова претенциите на фирмата за бързи кредити бе отхвърлена, но решението може да се обжалва.
Подобни дела далеч не са рядкост. Справка от последната седмица показва, че са налице още поне два такива случая, при които договори се прогласяват за нищожни, а претенциите към теглилите заем - за незаконни. В единият от казусите Районният съд директно пише, че документите за кандидатстване за заем просто не са истински. Става дума за самия договор за кредит, формуляр за кандидатстване и стандартен европейски формуляр, за които бе посочено, че въобще няма доказателства за това, че соченият за теглил кредит е  теглил заем. А от него всъщност се искаха над 1200 лева.
При другия случай от близките дни договорът за кредит бе обявен за незаконен отново по няколко причини - неясно калкулиран процент на разходите, начисляване на главоломна такса, ако клиентът не осигури поръчител, отговарящ на куп високи изисквания. Делото бе инициирано от самата кредитополучателка, която помоли съда да прогласи договора, по който е теглила 4000 лева за нищожен, както и стана. И тези решения могат да се обжалват.