Фирмите могат да избират между 49 търговеца кой да е техният доставчик на ток.

Това става ясно от публикувания от Комисията за енергийно и водно регулиране Списък на лицензираните доставчици на електрическа енергия.

Целта е да бъдат облекчени при избора си най-малките небитовите потребители, които предстои да купуват ток от борсата от 1 октомври като изберат доставчик на ток. 

Информацията за търговците на електроенергия, както и стъпките за излизане на свободния пазар са публикувани на сайта на регулатора.