С три месеца да се удължи срокът, през които  кандидатът да купи летището в Щръклево да успее да се сдобие със сертификат за инвестиции клас „А“. Това решение гласуваха общинските съветници на своето заседание. 
От общината обясниха, че фирмата „Еонметалл България“ се нуждае от още време, за да получи сертификата, който се издава от министъра на икономиката. Първоначалният срок, който бе отпуснат на фирмата, бе до 18 август тази година, като той също бе гласуван от ОбС през февруари. Според общинската администрация забавянето на издаването на документа е свързано с чисто обективни причини. След неколкократни размени на остри реплики между различните цветове съветници накрая предложението бе гласувано и „Еонметалл Бъ лгария“ разполага с още три месеца, за да получи сертификата. Той ще позволи на фирмата да участва в продажба без търг или конкурс, за да закупи поземлени имоти в Щръклево, където да създаде логистичен парк с летище.