„Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права“ гласи чл.6, ал.2 на Конституцията. Разбирането, че едно дете е родено с право на помощ поради завършен образователен етап на родителите му, а друго няма право на помощ поради липса на такова образование на родителите му, безспорно противоречи на прогласеното в Конституцията основно начало за равенство. Така дете, чиито родители са с образование под въведеното изискване в оспорената разпоредба, е лишено от право да получи помощ в нарушение на Конституцията, а дете, чиито родители имат такова образование, получава привилегия в нарушение на същия член.
Това се казва в решение на Административния съд по дело, инициирано от Окръжна прокуратура във връзка с разпоредба на община Две могили. Според текст в нея еднократна парична помощ за раждане на дете се предвижда за родители със средно образование или минимум завършен 10-ти клас. Прокуратурата оспори заложените критерии като противоконституционни и дискриминационни, а съдът на първа инстанция прецени, че текстовете трябва да се отменят, но решението може да се обжалва. 
Впрочем идентичен текст предстои да се гласува и на предстоящата сесия на Общинския съвет в Русе в петък. Предложението има за цел да се насърчи раждаемостта в образованите семейства, като идеята е да се подпомогнат родителите при раждане на дете в зависимост от образователния им ценз, като колкото по-висок е той, толкова по-голяма е предвидената помощ.