Европейската комисия одобри българска схема в размер на 28 милиона евро (55 милиона лева) в подкрепа на туроператорите, принудени да ограничат или да преустановят дейността си поради ограниченията, свързани с пандемията от коронавирус. Мярката е в съответствие с временната рамка за държавна помощ на Брюксел.

Съгласно мярката туроператорите имат право да получат 35 евро за всеки пътник, който е резервирал туристически пакет чрез тях, който включва полет към България. Мярката се отнася за полети между 14 май и 31 декември 2020 г. Схемата ще бъде под формата на преки грантове.

Мярката е отворена за всички туроператори и превозвачи, независимо от държавата на регистрация, и за всички пътници, независимо от страната на произход. Целта на мярката е да стимулира входящия туризъм. Мярката ще улесни достъпа до финансиране и ще смекчи внезапния недостиг на средства, пред които са изправени засегнатите компании.

Еврокомисията установи, че българската мярка е в съответствие с условията, заложени във временната рамка, а именно - помощта няма да надвишава 800 000 евро за компания и ще бъде отпусната не по-късно от 31 декември 2020 г. На тази основа Комисията одобри мярката съгласно правилата на ЕС за държавна помощ.