Двете изоставени тухлени постройки срещу Пощенски клон 13 в „Здравец Изток“ продължават да се използват за тоалетни от наркомани и клошари. Целият район е осеян с всевъзможни боклуци, а от двата бордея се носи нетърпима смрад, която клиентите на клона и живеещите в отсрещния блок „Мура“ са обречени да търпят. За проблема „Утро“ писа през май, но досега от Общината, която е собственик на сградата на пощенската станция и на пространството пред нея, не са предприети никакви мерки.
Като видях, че след публикацията във вестника никой не си направи труда да дойде и да види на какъв тормоз сме подложени, реших да взема нещата в ръцете си и обиколих всички възможни инстанции, които са ангажирани с проблема, каза вчера за „Утро“ пенсионираната учителка Костадинка Герасимова, която преди два месеца подаде сигнал в редакцията. 
Първо й посещение било при директора на „Български пощи“ в Русе Тинка Денкова и с нея огледали на място двата тухлени бордея. Денкова казала, че пощенската станция е наемател на Общината, но ще се опита да помогне. След това бившата учителка изпратила писмо до боледуващия кмет Пенчо Милков със зов за помощ, но никой от екипа му не реагирал. Накрая занесла лично молба за решаване на проблема с двете изоставени помещения на директора на общинското предприятие „Жилищно настаняване“ Иван Гецов, тъй като двата бордея в миналото са се ползвали за съхраняване на дърва и въглища от наемателите на втория етаж над пощенския клон. Молбата била заведена с входящ номер в деловодството, но само толкова.
Когато наближат избори, всички кандидати за кметове в Русе обещават, че при тяхното управление ще живеем в по-хубав град, но после забравят обещанията си и нищо не се променя, посочи Костадинка Герасимова.
„Утро“ потърси за коментар Иван Гецов, който уточни, че е запознат с проблема от последната молба на бившата учителка. Той е изпратил жалбата в Общината за предприемане на действия по почистване на терена пред пощенската станция и събаряне на двата бордея, но кога това ще се случи, зависи от общинската управа.