През месец юни работа са започнали 1263 регистрирани дотогава безработни, като 94,1% от тях са заети в реалната икономика. Това е със 719 души повече в сравнение със същия месец на 2019 г. На старите си работни места отпреди Ковид-19 кризата са се върнали 32,2% от безработните.
До края на юни 339 работодатели от засегнатите сектори са се възползвали от мярката 60/40, като така са съхранили 7886 работни места.
Общият брой на безработните в бюрата по труда в Русе, Бяла и Ветово е 8989 човека, с 840 по-малко, отколкото са били през месец май. Спрямо юни 2019 г. увеличението е с 3570 души или 39,7%.