Слаб интерес от страна на земеделските производители бе регистриран на проведената първа тръжна сесия за отдаване под наем на ниви и трайни насаждения от Държавния поземлен фонд. От предложените 1536 дка бяха пласирани едва около половината. На първия ден от търговете за всички парцели в общините Борово, Бяла, Ветово и Две могили наддаваха пет производители. За терените в Иваново, Русе, Сливо поле и Ценово се явиха повече кандидати - 8, но нивите, за които имаше интерес, бяха по-малко. За повечето площи имаше само по един кандидат, а за земите в Две могили и Сливо поле нямаше нито една оферта. 
Поради слабата конкуренция повечето ниви бяха спечелени на цени, равни или малко над първоначалните. Изключение бяха два терена в Ново село и Ястребово, за които бяха предложени по 76 лева. Най-щедър кандидат се оказа „Колония Груп“ ЕООД в община Ценово. За два терена в землището на общинския център фирмата предложи по 93 лева, а за 26 декара в Пиперково - 103 лева. Това бе и най-високата цена, предложена на двата търга, надвишаваща почти два пъти средните ренти в региона.
Зърнопроизводителите от областта наддаваха за 873 декара, които можеха да бъдат наети за срок от 7 години за отглеждане на едногодишни култури. Още 632 дка бяха предложени за срок от 1 година. Други 30 дка бяха заделени за създаване на трайни насаждения, но за тях нямаше подадени оферти въпреки предварителните заявки.
За първа година ОДЗ-Русе предложи под наем и останалите в областта непродадени стопански дворове в Бяла, Ветово, Иваново и Сливо поле. Пласирани бяха три от тях в Мечка, Пиргово и Щръклево. Стопаните ще могат да ги ползват за срок от една година.