Посланикът на Република Азербайджан в Република България д-р Наргиз Гурбанова изпрати поздравителен адрес по повод избора на чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев, ректор на Русенския университет за заместник-председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България.

В адреса д-р Гурбанова споделя, че Съветът на ректорите съдейства за доброто сътрудничество между университетите, а също и между университетите и други организации. Посланик Гурбанова изразява убеждението си, че и по-нататък сътрудничеството на Посолството със Съвета на ректорите ще се продължава в дух на приятелство и отношенията между двете страни ще укрепват още повече.

 Уверена съм, че под вашето ръководство Съветът ще продължи да постига целите си“, се казва още в поздравителния адрес.