„Енерго-Про“ предупреди Измамници изпращат имейли от името на „Енерго-Про“, в които съобщават за „надвзети“ суми и приканват за споделяне на лична информация, предупредиха от енергийната компания. В писмата се предлага да се кликне на зловреден линк „с цел възстановяване на сумите“. По този начин мошениците се опитват да получат конфиденциални данни и да получат достъп до пароли и финансови услуги. Така те биха могли да откраднат пари, да блокират акаунти, да злоупотребят с профили и др.
„Енерго-Про“ няма практика да изисква по имейл потвърждение на данни за банкови сметки или други с тази цел. При необходимост от възстановяване на суми те се приспадат при издаване на фактурата за следващо плащане. Възстановяване на суми в брой или по банков път става само след изрично подадено заявление в Център за обслужване на клиенти или чрез имейл до [email protected], подписано с квалифициран електронен подпис, обясняват от компанията.