Сериозно поевтиняване на топлоенергията за битовите абонати на „Топлофикация Русе“ одобри вчера Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). От 1 юли 2020 г. до 30 юни 2021 г. цената ще бъде с 11,6% по-ниска от досегашната, което няма как да не се отрази чувствително на сметките. Досега домакинствата плащаха за подгрятата битово-гореща вода и за парното през зимата по 85,91 лв./MWh без ДДС или по 103,09 лева с данъка, който физическите лица няма как да избегнат. От вчера цената е 75,94 лв./MWh без ДДС или 91,13 лева с ДДС, което е с 13 лева надолу. Преди месец КЕВР оповести изчисления за цена от 76,72 лв./MWh, но сега я сваля още малко надолу. 

Както става ясно от обясненията на регулатора, заслуга за намалените цени на енергията имат поевтинелият природен газ и твърдото намерение на „Топлофикация Русе“ да включи и това най-екологично гориво в горивния си микс. Експертите на КЕВР всъщност значително коригират първоначалните си изчисления, като приемат цялостно или частично повечето корекции, за които дружеството настоява. Допусната е по-висока цена на въглищата, повече разходи за персонала, за въглеродни емисии и др. Всички тези фактори, които би трябвало да тласнат цената нагоре, се компенсират с излишък с направената корекция в горивната база. Предвидено е през следващия регулаторен период до 30 юни 2021 г. 10,95% от горивото, използвано в ТЕЦ „Русе“, да бъде природен газ, а не само 0,38%, колкото бе залегнало в предишните изчисления на експертите. 
Както „Утро“ писа, „Топлофикация Русе“ е подала заявление за издаване на ново комплексно разрешително във връзка с преустройството на котел 8 за работа единствено с природен газ. Другият енергиен парогенератор, който ще се използва през новия ценови период - котел 7, ще продължи да изгаря вносни въглища със строги изисквания към качествените показатели, гарантиращи както надеждната работа на съоръжението, така и ниски нива на емисии. За котел 7 като допълнително гориво остава възможността да изгаря и биомаса, съвместно с основното гориво въглища.
За сметка на топлоенергията поскъпване от 1 юли, макар и символично, има на тока. Цената за киловат обаче се увеличава с по-малко от половин стотинка, което означава, че масовите месечни сметки ще се вдигнат с незабележимите 20-30 стотинки.