Допълнителната 1 точка за родителите, които са си платили местните данъци и такси към Община Русе, въвежда привилегия, която е необоснована и ограничава правата на децата с майки и бащи, които не са се издължили на хазната. Това казва в свое решение състав на Административния съд по дело, заведено от Окръжна прокуратура, с което се иска критерият да бъде отменен.
Подобно решение бе постановено и през февруари, което е в сила от началото на март по отношение на детските градини. В него съдиите отчетоха, че с въвеждането на такива изисквания се ограничава достъпът до образование заради финансови задължения, и отмениха разпоредбата. Въпреки това, изглежда съдебното решение не е повлияло на общинската наредба, която все още действа по стария начин, и в момента, когато текат класирания за детски градини, се отчита като предимство, когато семейството е с погасени данъци.
Прокуратурата оспори и две разпоредби, които са въведени във връзка с отсъствието на децата от яслите. И по-конкретно - задължението родителите да уведомят за бъдещо отсъствие на малчугана 2 дена по-рано, както и въведеното като „своевременно“ уведомяване за това, че детето е болно и няма да посещава забавачка.
Макар да има резон в това да се уведомява предварително за отсъствие, то спрямо нормативната уредба и наредбата няма изискване колко дни преди отсъствието трябва да се извърши уведомяването, както и това да става предварително, казва съдът.
Отделно бе коментирано, че посоченото за „своевременно“ уведомяване води до субективно тълкуване. В същото време горестояща наредба въвеждала, че това може да стане както в деня на заболяването, така и до 3 дни от началото на заболяването. Затова съдът счете въведените изисквания към родителите за неправилни и ги отмени. Решението обаче може да се обжалва.
Една от основните причини за изискването родителите да съобщават 2 дена по-рано, че детето им ще отсъства, е фактът, че именно в такъв порядък се поръчва тяхната храна, която впоследствие се заплаща. И за да не се стига до ситуация родителите да бъдат таксувани за меню, което няма да се консумира, се препоръчва да уведомят яслата 2 дена по-рано, за да не бъдат включвани децата им в списъците.