Заем към банка се стопи от 23 747 евро на 16 005 след оспорване на дължимите суми в съда. Спихна и размерът на таксите за управлението му - от претендирани 172 евро на едва 45 евро. Решението обаче е само на първа инстанция.
Причината реалната сума, която клиентът дължи на банката, да намалее с над 7700 евро, е в това, че съдът обяви за незаконни клаузи, на база на които лихвата му е била вдигана и респективно заемът му растял.
В мотивите си съдът стига до извода, че банката е прибегнала до начисляване на „лихва върху лихвата“, което е недопустимо в подобни отношения. Отделно магистратите подчертаха, че банката еднолично без подписване на споразумения и анекси е променила начисляваната лихва. Затова отмени като неравноправна, недобросъвестна и водеща до незначително равновесие между правата и задълженията на клиент и банка, клаузата, която е позволила увеличения процент. И посочи, че справедливото олихвяване е предварително договореното в размер на 11%.