Бившият председател на Районният съд в Бяла Пламен Дочев се връща обратно на ръководното място, след като Галена Дякова поиска да бъде освободена от управленската длъжност и назначена за съдия в Районния съд в Русе. Тази рокада гласува съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Дочев ще бъде начело на съда временно като изпълняващ длъжността председател, каквато се водеше и Дякова, докато приключи затлачилият се конкурс за избор на титуляр. Любопитна подробност е, че именно тя е един от кандидатите в него с декларирано намерение за втори управленски мандат. Дякова спечели конкурса през 2014 година в съревнование с Дочев, на когото не му бе гласувано доверие за още 5 години на ръководното място.
От 1 юли бе решено да встъпят в длъжност и новите младши съдии, които преминаха обучение в Националния институт по правосъдието. В Окръжен съд мястото си ще заеме Боян Войков, а младши съдия Зорница Тодорова, която правораздава в Русе, ще смени работното си място, след като спечели конкурс за съдия в Софийски районен съд.