12 нови работни места се разкриват с втората производствена линия на „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД, съобщи управителят на дружеството Светлана Пърлева. Тя е разположена до първият завод в Индустриална зона „Тегра“ и е изградена със собствени средства. 
Новата линия ще увеличи двойно капацитета на предприятието, като годишно се произвеждат 200 000 т биодизел и 30 000 т фармацевтичен глицерин. Предприятието работи на 24-часов режим. Всички процеси са автоматизирани и след стартирането им и влизане в режим, задълженията на персонала се свеждат до наблюдение на работния процес, вземане на проби и корекция на параметрите при нужда.
„Оберьостерайхише Биодизел България“ заработи през 2013 г., след като компанията майка „Булмаркет ДМ“ купи завода в австрийския град Енс и го пренесе и сглоби в Русе. През февруари 2014 г. стартира производството на фармацевтичен глицерин, а през май с. г. - и на биодизел. Заводът единствен в България произвеждащо ценния за модерния живот фармацевтичен глицерин. Компанията го продава в редица страни в Европа, като успява да защити важни сертификати за качество.
Предстои изграждане на инсталация за производство на биодизел и фармацевтичен глицерин по технология на „Десмет“, оборудвана с нова пречиствателна станция. Общо в завода се трудят 55 души на постоянни трудови договори.