Европейската комисия достави на България над седем тона лични предпазни средства. Товарът съдържа над 500 000 защитни маски, закупени от България, като транспортните разходи са покрити от ЕС чрез Инструмента за спешна подкрепа.

Държавите от Европейския съюз вече могат да кандидатстват за допълнително финансиране чрез Инструмента за спешна подкрепа за транспортирането на стоки от първа необходимост, медицински екипи и пациенти, засегнати от коронавируса. Това финансиране допълва подкрепата, която вече е осигурена чрез Механизма на ЕС за гражданска защита, и доставките на предпазни средства, осъществявани чрез rescEU.

"Инструментът за спешна подкрепа помага за доставянето на жизненоважно медицинско оборудване там, където то е необходимо, и също така помага на държавите членки да транспортират медицински персонал или да приемат пациенти от други държави членки, засвидетелствайки по този начин европейска солидарност.

След успешното доставяне до България на предпазни средства през следващите седмици ще бъдат предприети други операции", заяви комисарят, отговарящ за управлението при кризи Янез Ленарчич.

Инструментът за спешна подкрепа (ИСП), чийто бюджет възлиза на 2,7 милиарда евро, бе задействан на 16 април 2020 г. Инструментът има за цел да осигури гъвкавостта, необходима за да се отговори на променящите се нужди с преминаването на ЕС от етапа на незабавни ответни мерки по отношение на пандемията към етапите на управлявано излизане и възстановяване от кризата, както и етапа на превенция.