Възможностите на проектирани и създадени в Русенския университет дронове да откриват пожари в гористи местности бяха представени на онлайн среща на партньорите по европейския проекта за изработване на системата THEASIS за наблюдение на горите за ранно откриване и оценка на пожари в региона Балкани-Средиземно море.
Изпитанията доколко умните летящи машини са функционални се е провела в Природен парк „Русенски Лом“. 
Доц.Пламен Захариев от РУ и гл.специалист Андреан Делчев представиха работата на дроновете, като по време на срещата с на онлайн среща с партньорите по проекта от България, Гърция и Кипър. Летателните апарати са екипирани с термални и оптични камери и позволяват откриването на източници на топлина и дим от голяма височина. При откриване на пожар местоположението му се установява, а информацията се предава към наземен команден център чрез SMS или електронна поща.