Къде се учат бъдещите капитани и щурмани? Разбира се, в русенската Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоводене. Тя е наследник на първото в България Морско училище за подготовка на машинисти и огняри. От времето на параходите е изминала една цяла епоха - но в ПГРКК момичетата и момчетата усвояват и връзването на морски възли, и компютърното управление на най-съвременните транспортни системи. Днес тук се подготвят щурмани и моряци за българското и европейското речно корабоплаване, но също и логистици и специалисти в митническото дело. По време на практиката си учениците правят и първите си плавания с корабите по Дунава.