Русенските работодатели очакват слаб пазар на труда в периода юли-септември и предвиждат по-скоро да освобождават хора, отколкото да назначават. Това показва поредното обзорно изследване на „Менпауър България“ за заетостта през третото тримесечие на годината.
Допитването до работодателите отчита нетна прогноза за заетостта от -9%, което означава, че броят на мениджърите, които възнамеряват да съкращават хора, надвишава с 9 на сто тези, които очакват да назначават персонал. Намеренията за наемане отслабват с 9 процентни пункта в сравнение с второто тримесечие на 2020 г. и с 10 процентни пункта спрямо същия период на миналата година. Това е най-слабата прогноза, откакто „Менпауър“ започна изследванията си в България през 2011 г.
Всъщност и последните анкети отпреди кризата с Ковид-19 показваха намаляващ оптимизъм на работодателите за увеличение на персонала. Тогава обаче негативните очаквания се базираха най-вече на липсата на хора. Сега хора има, тъй като безработицата рязко скочи в последните месеци. Но липсва работа за тези хора, тъй като много пазари се свиха, а поръчките за индустрията от чужбина силно намаляха.
Прави впечатление и че доста по-малко работодатели са участвали в допитването - броят им е наполовина на предишните. От „Менпауър България“ не посочват причините за този факт, но те едва ли са радостни - или мениджърите са предпочели да не споделят прекалено негативните си очаквания, или ситуацията е твърде неясна за тях, за да дадат определен отговор. Третата възможност е още по-неприятна - няма кой да отговори на въпросите, тъй като предприятието вече не работи.
Очаква се нивата на заетост да намалеят във всички седем индустриални сектора, включени в изследването. Значителен спад от 18 процентни пункта е отчетен в сектор „Строителство“ и „Други услуги“, докато прогнозите за секторите „Друго производство“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“ намаляват със съответно 14 и 12 процентни пункта.
След като дълго време по-големите предприятия издърпваха работна сила от по-малките, изглежда заради кризата процесът донякъде ще се обърне. Най-слабо темпо на наемане се предвижда от работодателите от средно големите компании с персонал между 100 и 250 души. Песимисти са и най-големите фирми. Очакванията на всички са негативни, но най-малко съкращения очакват микропредприятията с персонал до 10 души. Може би защото голям процент от тях са семейни фирми, в които може и да няма назначен отвън персонал.