Необезопасени изходи към Дунава от бетонирания кей създават реални рискове някой да пострада, при това повече от сериозно. В участъка между пасарелката и стълбите пред къщата-музей „Баба Тонка“ граждани вече се разхождат. Обяснимо е - води ги непреодолимо желание да видят в какво се е превърнала кейовата ивица след купищата приказни обещания, че Русе най-после ще има крайбрежна зона, която ще съперничи на Будапеща и Виена.
Оставяме настрани непонятните стъклени композиции, нахвърляни по колоните на пасарелката - със сигурност в нечие въображение това са ярки образци на хипермодерното изкуство, но за повечето „изостанали“ в арта русенци те създават потискащото усещане, че някой силно подценява естетическите им критерии. Не се заяждаме и със странните „втори“ перила по металните решетки, които направо изкушават екстремно настроените тийнейджъри да се покатерят на тях и е по-добре да не мислим какво може да стане, ако някой загуби равновесие и полети към земята. 
Но няма как да подминем бетонираните бетонни изходи към реката, които може би в бъдеще ще бъдат завършени с характерните речни мостове, отвеждащи към понтони. Така ли ще бъде или не - предстои да видим. Но в момента по тези наклонени широки пътеки човек може преспокойно да стигне до ръба на бетонната стена и оттам направо да се стовари по старателно бетонирания бряг към камъните долу. Дали ще се удави или само ще се изпотроши е въпрос на шанс. 
Защо не е обезопасено това място - с този въпрос се обърнахме към зам.-кмета Магдалина Илиева, която се отправяше към строителната площадка в съседство.
Хората късат лентите - отговори тя, като показа края на скъсана полиетиленова лента. Нищо не може да ги спре - идват тук и минават, продължи тя, като добави: „И всъщност, обектът още не е завършен, по него все още се работи!“. 
Това, че се работи, е самата истина. Друг е въпросът, че щом като цялото кейово пространство представлява строителен обект, може би все пак е добре да не се оставят отворени пасарелката и стълбите, които не водят другаде, а единствено към кея. Любопитството на русенци да видят какво става там е логично. И след като нищо не забранява достъпа, няма нищо по-естествено от това да слязат да се полюбуват. Друг е въпросът има ли на какво да се любуват. Но така или иначе си остава въпросът наистина ли няма как временно да се прегради пътят към зейналите бетонови изходи към реката? И дали  една няколкосантиметрова прозрачна лентичка може да спре някоя луда или пийнала глава, която е решила освен това да се направи и на смела...