Два краткосрочни кредита иска да тегли Община Русе чрез Фонда за органите на местното самоуправление в България ФЛАГ, за да изпълни финансови средства за изпълнение на два от важните трансгранични проекти. 
За реконструкцията на Пантеона кметът Пенчо Милков предлага да бъде изтеглен 12-месечен заем от 804 хиляди лева и припомня, че общият размер на бюджета на Община Русе по този проект е 928 182.18 евро (1 815 338.71 лева). Той се изпълнява в партньорство с община Гюргево и парите за реализирането му ще постъпят в бюджета след приключването и отчитането му.
Вторият предлаган кредит, също чрез ФЛАГ, е за 880 000 лева. Той също ще покрие разходите по трансграничен проект с община Гюргево, по който се модернизира бул. „Липник“ и ще се ремонтират бул.“Трети март“ и пътен възел „Сарая“. По този проект финансирането, което е предвидено за Русе, възлиза на 4 374 518,67 евро (8 555 683,61 лева). Условията по тегленето на кредита и неговото погасяване са аналогични на заема за Пантеона.
Предложенията на Милков ще бъдат гласувани на предстоящото заседание на Общински съвет.