Постоянно догонваме европейското законодателство, което непрекъснато се променя“. Това каза пред БНР министърът на околната среда и водите Емил Димитров, а повод за неговия коментар е изпратено становище на Европейската комисия за допуснати пропуски в прилагането на Директивата за пречистване на градските отпадъчни води, което е първата стъпка от наказателна процедура по въпроса. И докато усилията на държавата са насочени към изграждането на нови канализационни системи и съоръжения, които да събират и пречистват отпадъчните води, еколозите насочват общественото внимание към състоянието на построените вече пречиствателни станции. Според тях голяма част от съоръженията не работят ефективно, а темата се неглижира от отговорните институции.

Проблемът за нефункциониращите пречиствателни станции беше повдигнат в ефира на програма „Хоризонт“ от инж. Димитър Куманов, представител на Сдружение Риболовен клуб „Балканка“. По думите му отпадъчните води са основен източник на замърсяване, който може да повлияе както върху качеството на питейната вода, а също така и да ускори загубата на биологично разнообразие.

Показателен е примерът с пречиствателната станция в село Душанци, община Пирдоп, която не функционира от своето построяване през 2012 година до днес. Проектът на стойност близо 12 милиона лева, осигурени по оперативната програма за развитие на селските райони, включва изграждането на водопроводна и канализационна мрежа, както и на пречиствателна станция. От четири години насам еколозите подават сигнали до софийската екоинспекция, до Басейнова дирекция – Пловдив и до екоминистерството.

Пред „Хоризонт“ министърът на околната среда и водите Емил Димитров прехвърли изцяло отговорността по контрола и поддръжката на изградените пречиствателни съоръжения към местната власт.

Оказва се, че ангажиментът на изпълнителната власт приключва с осигуряването на средства по европейски програми, а как милионите са изразходени, не занимава вниманието на управляващите.

Потърсен за коментар, кметът на село Душанци Златка Кънева отказа интервю с аргумента, че заема длъжността от едва няколко месеца и не познава казуса в детайли. Отговор на зададените въпроси даде кметът на община Пирдоп Ангел Геров, според когото стопанисването и поддръжката на съоръжението е изцяло в компетенциите на ВиК-София област.

Прехвърлянето на отговорността между институциите кметът определи като „пълно безхаберие на държавата“.

Главният инженер на ВиК-София област Росица Итова обясни, че в периода 2016-2018 година са извършени няколко оценки на състоянието на съоръжението, които установяват, че пречиствателната станция не функционира. Инженер Итова посочи, че със заповед на областния управител Илиан Тодоров е сформирана комисия, която отразява в протокол пропуските, които Общината трябва да отстрани.

Предписания, които две години по-късно все още не са изпълнени. Едва когато съоръжението бъде ремонтирано, то ще бъде предадено на ВиК за експлоатация и поддръжка, допълни инженер Итова.

Заинтересованите страни споделят мнението, че е крайно време съоръжението да проработи и изразиха готовност да подновят диалога помежду си, за да може това да се случи. Междувременно от РИОСВ-София съобщиха, че извършват проверка на терен, чиито резултати ще бъдат оповестени до края на седмицата.

На този фон кметът Ангел Геров изтъкна, че неработещата пречиствателна станция не е единственият екологичен проблем в района на Средногорието. Той допълни, че река Тополница е критично замърсена, а сред причините са отпадъчните води на град Копривщица, които от години се изливат в реката.