Предстои поставянето на нови две стационарни автоматични измервателни станции, които ще следят качеството на въздуха в Русе. Те ще бъдат част от екологичния проект LIFE, по който тече и подмяна на старите пушещи печки за твърдо гориво със съвременни щадящи природата отоплителни уреди.
Новите станции, чиито места не са уточнени, ще работят успоредно със сега действащите две станции и така ще се подобри контрола върху това какво дишат русенци.