ВиК-Русе не успява да изпълни заложения в бизнес плана процент на загубите и 44,18% от водата изтича в дупки и аварии по водопреносната мрежа. Числото изглежда доста нерадостно, но по този показател, а и по доста други русенското дружество остава №1 в страната. Това показва доклад за състоянието на сектора през 2019 г., извършен от Комисията за енергийно и водно регулиране по искане на Върховна административна прокуратура.    Той показва за пореден път, че състоянието на сектора не е добро и реформи в него почти не се случват, а загубите остават все толкова големи. 
През миналата година от всеки километър ВиК мрежа в Русенска област са изтичали 8,49 кубика вода на ден, при заложено в бизнесплана 7,86 куб.м. Тоест по 8,5 литра от всеки метър тръби. Изглежда стряскащо, но какво да кажем тогава за Добрич, Шумен и Сливен, където загубите са над 82% и от всеки километър мрежа изтичат между 27 и 46 литра. Дори в столицата София, където оператор е френската „Веолия“ - един от световноизвестните лидери в сферата на комуналните услуги, загубите на вода са по-големи - 45,17%.
Въпреки че вероятно на повечето русенци авариите по мрежата изглеждат твърде чести, по този показател ВиК-Русе също е далеч пред другите областни дружества. 55,72 аварии на 100 км годишно са значително по-малко, отколкото предходната година и почти двойно под броя им в София и Добрич. Варна и Пловдив имат по 86-87 аварии, Бургас - 66, Стара Загора - 95. Според КЕВР, данните за изпълнение на ремонтна програма на ВиК-Русе показват, че през 2019 г. дружеството е отчело повече ремонти във водоснабдяване, отвеждане и пречистване, като същевременно отчетените разходи за тази цел са под одобрените в бизнес плана.
Все пак КЕВР констатира, че ВиК-Русе не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 14 показателя за качество, така че очевидно по мрежата има още много работа. Както неведнъж е обяснявал управителят на ВиК-Русе Сава Савов, по-сериозно намаление на загубите може да се очаква чак след реализацията на големия воден проект за над 132 млн. лева през 2023 г. Планира се той да сведе течовете до 21%. Дотогава дружеството извършва само неотложните дейности за поддръжка на водопроводната мрежа. Като през тази година дори намали плановите дейности, за да може да задържи миналогодишните цени още четири месеца - нещо, което беше от помощ за домакинските бюджети в кризисното време.