- Инж.Желев, по какъв начин извършвате отчитането на уредите на абонатите на „Топлофикация Русе“, предвид наложените ограничения?
- От 13 март изцяло преустановихме визуалния отчет. Извършваме единствено дистанционни отчети.
- По какъв начин се случва това?
- Данните се подават чрез интернет сайта на дружеството, както и на дежурните телефони. 
- Какво се случва с клиентите, които не подадат данните?
- Докато не стане възможно да посещаваме абонатите ни по домовете, е начислявана прогнозна консумация на топла вода на база реалните отчети за месеците от ноември 2019 до февруари 2020 година. Но разчитаме на съвестта на русенци и виждаме, че повечето от тях коректно подават показанията на уредите си.
- Какви са начините на плащане? Има ли как клиентите да заплатят сметките си без да посещават офис на дружеството?
- Да, предлагаме им цели 6 възможности за плащане. Всеки избира тази, която отговаря на предпочитанията му. Част от начините са дистанционни. Възможностите са следните: плащане в брой на каса, по банков път, чрез системата B-pay, чрез системата E-pay, касите на Изипей, клоновете на „Български пощи“ в Русе и разплащателни сметки в няколко банки.
- Обявихте готовност за използване на природен газ, на какъв етап е този проект?
- В момента осъществяваме дейностите по газификацията на 4 и 8 котел. Въпросните съоръжения ще преминат изцяло на природен газ и изграждаме на сероочистваща инсталация.
- Каква е причината да преработвате съоръженията?
- Основните проблеми, пред които сме изправени, са два. Първият е строгите политики на ЕС, целящи постепенно ликвидиране на въглищния отрасъл. Вторият се отнася до това, че въглищата като основно гориво за нашата дейност стават все по-скъпи, а ние работим с вносна суровина. Причината се корени в непрекъснато вдигащите се цени на въглеродните емисии. Поради тези фактори нашата нормална производствена дейност се налага да бъде изменена.
- Когато осъществите тази инвестиция, планирате ли нещо друго?
- Да, плановете ни са свързани с гореспоменатите причини. На следващ етап сме предвидили преустройство на други два котела - 5 и 7. Ще ги реконструираме за работа на въглища и биомаса.