Държавата е най-важният работодател в половината русенски общини, където бюджетът осигурява заплати на между 35 и 49% от заетите, показва анализ на Института за пазарна икономика /ИПИ/. Делът на наетите в публичния сектор в общия случай е белег за продуктивността на местните икономики. И не е изненада, че малките общини по правило не са такива и хората в тях трябва да разчитат на финансовите ресурси, които държавният бюджет изземва чрез данъци от големите индустриални центрове.
Рекордьор в област Русе е община Ценово, където 49% от заетите получават заплата от държавния или общинския бюджет.  

Това показват данните на ИПИ. В Две могили този дял е 37,6 на сто, в Борово - 37,4%, в Бяла - 34,5%. 
В община Иваново на бюджетна издръжка са 28 от всеки сто човека и обясненията за ниския дял е, че мнозина от живеещите в общината работят в Русе. Колкото до Русе, естествено тук на публични средства разчитат най-малко хора, тъй като в града е съсредоточена огромната част от предприятията в областта. В Сливо поле и Ветово заплати от държавата и общината получават 22 на сто от работещите.
Данните показват, че колкото е по-голям делът на работещите в бюджетната сфера в съответната община, толкова по-ниски са заплатите в публичния сектор. Най-високи са тези възнаграждения в Русе, а най-ниски - в Ценово, където едва надхвърлят минималната заплата. В повечето общини обаче служителите получават повече пари от работещите в частния сектор. Изключения са само Ветово и Сливо поле, което се дължи на наличието на мощен работодател в тези малки общини - съответно „Каолин“ и „Астра Биоплант“. Това са и двете общини с най-високи средни заплати в областта, като община Русе е едва на трето място в класацията.