Министърът на младежта и спорта Красен Кралев издаде вчера заповед, с която се разрешава подновяването на футболните първенства в Първа и Втора професионална лига на 5 юни. Мачовете ще се играят без публика. До стартирането на официалните срещи се допуска организиране и провеждане на подготвителен триседмичен период за възстановяване тренираността на играчите.
Първи етап за провеждане на подготвителния тренировъчен процес в професионалния футбол - от днес до 20 май, като тренировъчни занимания на открито ще се провеждат на групи с до 5 спортисти и до 2 треньори.
Втори етап за провеждане на подготвителния тренировъчен процес в професионалния футбол - от 21 до 26 май, като тренировъчни занимания на открито ще се провеждат на групи с до 11 спортисти и до 3 треньори.
Трети етап за провеждане на подготвителния тренировъчен процес в професионалния футбол - от 27 май до 4 юни, като тренировъчни занимания на открито ще се провеждат с целия отбор. В етапа се разрешава провеждането на контролни срещи без публика за въвеждане на отборите в първенството.
Етапите и сроковете за подготовка са изцяло съобразени с предложението на Българския футболния съюз.
В срок до 21 май БФС трябва да предложи за съгласуване с министъра на здравеопазването набор от противоепидемични мерки и правила за провеждане на контролните срещи и срещите от първенството.
Задължително е спазването на строги противоепидемични мерки. Тоалетните, съблекалните, съдовете за отпадъци, общите части, уредите, помещенията и другите съоръжения трябва да се почистват и дезинфекцират най-малко на всеки час. Трябва да бъдат осигурени диспенсери, течен сапун и еднократни кърпи за ползване. Не се позволява струпване на много хора едновременно в общите помещения.
Със същата заповед на Кралев от вчера се допуска упражняването на колективни спортове за аматьори с до 12 участници без състезателен характер, без публика и само на открити места, при спазването на всички противоепидемични мерки.