Русе и Гюргево съгласуват пръскането срещу комари, за да се постигне по-висока ефективност. Областният управител Галин Григоров е поискал от префекта на окръг Гюргево Анета Матей информация за графика на пръскането на местата, които имат излаз на река Дунав и са срещу общини от Русенска област. Двете ведомства ще обменят информация при евентуална промяна, като взаимно ще се уведомяват в рамките на поне 3 дни предварително. В окръг Гюргево се предвижда да се пръска срещу комарите по 2-3 дни през май, юни, юли и август.