Седем съветници застават зад идеята на ГЕРБ в правилника за работа на общинския съвет да се добави възможност заседанията на постоянните комисии и сесиите да могат да се провеждат онлайн. Внесеното предложение е изготвено от Наталия Кръстева и подписано и подкрепено от председателя на групата Бедрос Пехливанян и Иван Иванов от ГЕРБ, от съветниците от Демократична България Теодора Константинова, Митко Кунчев и Деана Тонева и представителя на групата на СДС в съвета Елеонора Николова.
„През последните месеци съществено се промени социално-икономическият живот в страната, респективно в града. На сесията на 23 април бе разгледано предложение за промяна в Правилника за дейността на съвета, даващ възможност за провеждане на заседанията на комисиите и заседанията на сесиите от разстояние /чрез електронна комуникация/, като тази възможност да бъде реализирана единствено при възникването на непредвидени обстоятелства, касаещи живота и здравето на присъстващите на сесиите и комисиите лица. Предложението не бе прието, но предизвика широк дебат, който показа, че темата стои на дневен ред“, се казва в текста.
Вносителите, търсещи промени в режима на работата, смятат, че по този начин ще се постигне по-добра организация. Ако се сметне, че действително има нужда от създаване на комисия за изработване на промените, тя ще има на разположение за изпълнение на задачите си един месец, след което ще бъде разпусната.