Община Русе удължава с два месеца срока за плащане с 5-процентна отстъпка на годишната такса за битови отпадъци. Фирмите и гражданите ще се възползват от бонуса, ако внесат пълния размер на задължението до 30 юни. Това е част от пакета икономически мерки, който има за цел да облекчи хората по време на извънредното положение. Тази отстъпка няма да важи, ако русенци платят таксата на две равни вноски - до 30 юни и до 31 октомври.
С 5 процента по-малко ще платят също и хората, които до края на месец юни внесат данъците си върху недвижимите имоти и върху превозните средства. 
Тези задължения гражданите и фирмите могат да платят както през сайта на общината Русе, използвайки клиентския си номер, така и на касите в дирекция „Местни данъци и такси“ на ул.“Котовск“ 1 от 8.30 до 17 ч без прекъсване. В паричния салон може да се плаща освен в брой и чрез ПОС-устройства. Съществува възможност за покриване на задълженията и в касите на Изипей и Фастпей в цялата страна, както и през интернет платформата Ипей.
Освен в брой, плащания могат да се извършват чрез банков превод в ТБ Инвестбанк АД Русе по сметка: BIC IORT BGSF, IBAN BG96IORT 73798400 0800 00 и код на плащане: 44 21 00 - данък недвижими имоти, 44 24 00 - такса битови отпадъци, 44 23 00 - данък превозни средства, 44 14 00 - окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници, 44 28 00 - туристически данък.