Община Русе е глобена с над 600 000 лева заради нередности около проекта за ремонт на пет учебни сгради за 12 милиона лева, съобщи общинският съветник Александър Неделчев от БСП. Санкцията е в размер на 5% от общата стойност на проекта и е наложена от управляващия орган на програмата заради пропуски в проведената обществена поръчка за избор на изпълнител.   

Те са свързани с незаконосъобразна методика за оценка на офертите и несъответствие на критериите за подбор на изпълнителя. Макар че общината, която е възложител на обществената поръчка, е обжалвала пред Административния съд, глобата е потвърдена, като мотивите на съда са 28 страници, каза Неделчев.
Повод за изявлението му стана информацията от зам.-кмета Магдалина Илиева, че във физкултурния салон на Математическата гимназия, която беше едно от ремонтираните пет учебни заведения по този проект, няма изградена вентилационна система.
Тя не е изпълнена по проекта и за нея не е платено. На ръководството на училището са предоставени 15 000 лева допълнително целево финансиране, но сумата е върната обратно в бюджета като неизползвана. Установените след ремонта дефекти са отстранени за сметка на фирмата изпълнител, каза Илиева.
Смятам, че вентилационната система е необходима. Дадена е възможност на ръководството на училището, но системата не е изградена и не знам по какви причини, коментира още тя. 
Общинският съветник и бивш директор на Математическата гимназия Митко Кунчев отбеляза, че приемателната комисия е приела без забележки обекта. Ремонтът е извършен, целта не е постигната, коментира той.