Научноизследователски институт за технологии и иновации ще бъде създаден към Русенския университет „Ангел Кънчев“. Това гласи едно от вчерашните решения на редовното заседание на Министерски съвет. Институтът ще обединява изследователската дейност на четирите инженерни факултета на висшето училище, а също и на останалите факултети. Там ще се разработват проекти от национални и международни научни програми, ще се създават нови инструменти, устройства и технологии в областта на техническите науки, се казва в съобщението от „Дондуков“ 1. 
Научноизследователският институт ще бъде ново звено в Русенския университет, обясни за „Утро“ ректорът на Алма матер проф.Христо Белоев. Разработихме проекта за него в съзвучие с новия Закон за висшето образование и го представихме в Министерството на образованието и науката, а от 10 март разработката ни беше публикувана на сайта на МОН, обясни ректорът. 
Новото звено, което ще бъде създадено, ще акцентира най-вече върху изследователската компонента и върху задълбочаването в научната дейност. То ще подпомага развитието на докторанти и студенти, ще работи върху конкретни задачи, които могат да бъдат поставени при съвместна дейност с конкретни икономически субекти. Една от основните посоки на работа ще бъде работата по проекти в различни сфери и с различен мащаб и обем. Ние и в момента изпълняваме проекти за над 3,5 млн лева, а новото научно звено ще позволи да разширим дейността си в това направление, каза проф.Белоев. 
Бъдещият институт ще има 10 души академичен състав, посочи той. Част от хората, които ще работят в него, ще преподават и в Учебно-изследователски комплекс, чието изграждане също предстои, поясни проф.Христо Белоев. Той не скри удовлетворението си от вчерашната новина от „Дондуков“ 1, която дава възможност на университета с новото звено да се обедини научният потенциал на университета и неговата дейност да бъде още по-продуктивна.