Дарение от 2200 лева направи община Ценово на болница „Медика“ за закупуване на тестове, лични предпазни средства и оборудване. Дарителската кампания за борба с пандемията от коронавирус бе подета на заседание на общинския съвет, когато по предложение на общинския кмет д-р Петър Петров беше гласувано 1500 лева от бюджета на общината да се предоставят за нуждите на болничното заведение. 500 лева от сумата са от перото за представителни разходи на кмета. Отделно общински съветници, кметовете на селата, служители от общинската администрация и кметствата събраха още 720 лева.