Родителите ще могат да платят дължимите такси за ползване на детски градини и ясли през месец март след приключване на извънредното положение. Това съобщиха от общинските отдели „Здравеопазване“ и „Образование“. Мярката се предприема, за да бъде избегнато струпването на граждани и да бъдат спазени мерките за безопасност. Както вече кметът Пенчо Милков съобщи, за периода на извънредното положение не се дължат месечни такси за ясли и градини. Родителите ще могат да платят таксите за присъствените дни от началото на месец март след отварянето на детските заведения.