Сесиите на общинския съвет да се провеждат в помещение, което отговаря на разпорежданията в заповедите на здравния министър и е съобразено с въведените противоепидемични мерки. Сред тях са спазване на броя присъстващи, разстояние помежду им, дезинфекция на помещението и повърхностите, възможност за естествено проветряване. За това настоява групата общински съветници на ГЕРБ, които внесоха предложение за промени в правилника за организацията и дейността на общинския съвет. Те предлагат също заседанията на комисиите да се провеждат електронно чрез аудио или видеоконферентна връзка, или чрез размяна на електронни изявления. Техническият способ трябва да осигурява възможността за персонална идентификация и ясно изразяване волята на всеки един от участващите в работата на комисията съветник и гражданин, се посочва в предложението. 
От групата на ГЕРБ смятат, че предложението за електронното провеждане на комисии ще доведе до по-голяма ефективност в работата на съветниците. Освен с цел преодоляването на потенциална опасност от заразяване, провеждането на заседанията чрез електронна комуникация ще даде възможност на отсъстващите поради заболяване, командировка или други служебни задължения съветници да участват в работата на комисиите, смятат от ГЕРБ. Гражданите също ще могат да участват в работата на съвета и на комисиите, като предоставят на председателя съответните данни, чрез които да получат достъп до електронната платформа. 
Ситуацията налага определени усложнения в обичайния начин на провеждане на заседанията на общинския съвет и комисиите към него. Създава се съществен риск за здравето на общинските съветници и на гражданите, с които те контактуват. В случая здравето на хората е от първостепенно значение, се казва в мотивите на предложението на ГЕРБ.