Нощният любителски риболов, който допреди десетина години се смяташе за бракониерство, но след това абсолютната забрана бе разхлабена, е разрешен в определени участъци в реките и язовирите със заповед на земеделския министър Десислава Танева.
Риболовът ще е възможен между 20.30 и 6.00 часа за април, от 22.00 до 5 часа за май, юни, юли, от 21.00 до 6 часа за август, септември, октомври, от 18.30 до 6.30 за ноември месеца.
В Русенска област местата, на които въдичарите могат да си пробват късмета по тъмно, са две.
Едното е поречието на Дунав в Русе от бетонната площадка при входа на лимана на бившата Корабна до Топлата вода, както е популярно мястото, където свършва улица „Мостова“.
Другото е край Бяла в района на моста на Кольо Фичето.
Най-близкият достъпен за нощен риболов язовир е „Бели Лом“, където е определен участъкът от землището на село Моровец до края на Пресяшкия ръкав.
Разрешено е замятането по тъмно и от Кейовата стена на пристанището в Тутракан.
Пълният списък на позволените за нощен риболов места може да се види в заповедта на министър Танева, публикувана в сайта на земеделското министерство.