Колекция от 58 теглилки и 16 комплекта тежести получи Регионалният исторически музей в Русе, като вече е започнала процедура по идентификацията им. Експонатите са от три столетия - като се започне от края на 19 век и се стигне до началото на 21-и.
Един от най-старите уреди е за измерване на обем на насипни стоки. Той е произведен в Пловдив от фабриката на Георги К. Лазов, получила медал на Първото българско земеделско-промишлено изложение през 1892 г.
В колекцията има също пазарски кантар, който е произведен в Люблин и е служил в полската армия и в двете световни войни през 20 век.
Някои от предметите тепърва ще бъда разпознавани, но ясно си личат уредите, които служат за измерване на яйца, на пликове в пощенски станции, на бебета, на зърно.
В колекцията има също бакалски кантар, домашни везни и вече забравените паланци и децимали. 
Колекцията е важна част от овеществяването на процесите на модерността, които настъпват у нас през 19 век. Още управителят на Дунавския вилает Мидхат паша въвежда единни стандарти в областта-мерки и теглилки, с които работят всички, като така се улеснява търговията. През 1880 г. в Източна Румелия е приет Закон за мерките и теглилките, според който единицата за тегло е килограмът. Княжество България приема килограма от 1888 година, припомниха още от културния институт, посочиха от музея.  
След процедурата по идентификация на предметите, колекцията ще бъде показана пред публика.